Σεμινάριου "Διοίκηση Σχολικών Μονάδων" για Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους των περιοχών ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας.

Υλικό επιμόρφωσης - περαιτέρω μελέτης - αυτοαξιολόγησης - υποστήριξης - επικοινωνίας.Σεμινάριου "Διοίκηση Σχολικών Μονάδων" για Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους των περιοχών ευθύνης του ΠΕΚ Πάτρας.

Υλικό επιμόρφωσης - περαιτέρω μελέτης - αυτοαξιολόγησης - υποστήριξης - επικοινωνίας. 

Χώρος Σχεδίασης, Ανάπτυξης Επιμορφωτικού Υλικού, Επικοινωνίας και Συνεργασίας  Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων περιοχών ευθύνης ΠΕΚ Πάτρας


Προχωρημένες Δεξιότητες Διαχείρισης Δεδομένων μεγάλων δεδομένων απο το MySchool με Υπολογιστικά Φύλλα (Για Σχολικούς Συμβούλους). Πάτρα, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

Επιμορφωτικό Συμενάριο για συνεργατικές τεχνολογικά υποστηριζόμενες πρακτικές συνεργατικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) "Ηλεκτρονική Μάθηση", του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,  Πανεπιστήμιου Πειραιά και την ερευνητική ομάδας CoSyLlab  [http://cosy.ds.unipi.gr/]

ICT Intermediate skils seminarBasic Information & Communication Technology Skills -  Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Α’ Επιπέδου+) – Βασικές και Μεσαίου Επιπέδου Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεικτής επιμόρφωσης  

Σεμινάριο για επίδειξη - επιμόρφωση στο Σύστημα Διαχείρισης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Moodle του ΠΕΚ Πάτρας