Επιμορφωτικό Συμενάριο για συνεργατικές τεχνολογικά υποστηριζόμενες πρακτικές συνεργατικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) "Ηλεκτρονική Μάθηση", του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,  Πανεπιστήμιου Πειραιά και την ερευνητική ομάδας CoSyLlab  [http://cosy.ds.unipi.gr/]

ICT Intermediate skils seminarBasic Information & Communication Technology Skills -  Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Α’ Επιπέδου+) – Βασικές και Μεσαίου Επιπέδου Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεικτής επιμόρφωσης  

Σεμινάριο για επίδειξη - επιμόρφωση στο Σύστημα Διαχείρισης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Moodle του ΠΕΚ Πάτρας