Σεμινάρια που αφορύν θέματα Επιστήμης Η/Υ & Πληροφορικής

Πρόγραμμα  επιμόρφωσης Αυτoαξιολόγηση/αυτό-επιμόρφωση στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική  και eMentoring για Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Σεμινάριο ΠΕΚ Πάτρας & ΠΕΚ Τρίπολης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους (Πληροφορικής ΠΕ19 Σ. Κωτσάκη, Θ. Μπίρμπα, Σ. Παπαδάκη, Γ. Σπάλα και Μηχανικών Ηλεκ ΠΕ12 Σ. Κιλιοπούλου) εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ανάθεση του μαθήματος στις περιοχές ευθύνης της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων των δύο ΠΕΚ και των αντίστοιχων Σχολικών Συμβούλων.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Σ. Παπαδάκης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία, εξοικείωση και εμβάθυνση σε προγραμματισμό με Python ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και θέματα διδακτικής του προγραμματισμού μέσα από προτάσεις διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Γνωριμία και εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον Python - IDLE. Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και στις βασικές προγραμματιστικές δομές.

2. Λίστες. Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχεία.

3. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός – Παρουσίαση έτοιμων παραδειγμάτων

4. Η Python στην τάξη του ΕΠΑΛ: Διδακτικές προσεγγίσεις.

Υλικό Σεμιναρίου "Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ"  2017, από το σεμινάριο Σχ. Συμβούλων Σ. Κολιοπούλου  &  Σ. Κωτσάκη στην ΠΔΕ Πελοποννήσου

Το Σεμινάριο οργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής  Σ. Παπαδάκη  Ιανουάριο-Μάρτιο 2015